UNDER CONSTRUCTION

CLM vernieuwt momenteel de milieumeetlat voor glastuinbouw. 
In een herziene versie die later in 2019 wordt verwacht zal emissie via spui (naar oppervlaktewater) worden meegenomen. Daarnaast zal ook uitspoeling naar grondwater (van grondgebonden teelten) worden berekend. 

Heeft u vragen over de milieumeetlat glastuinbouw? Mail naar info@milieumeetlat.nl.

Kies gewasbeschermingsmiddel
Middel Dosering (kg/ha of l/ha)

 

Ik ga akkoord met de gebruiksvoorwaarden [download]

 

Resultaat
Milieubelastingpunten
Middel Werkz. stof (kg/ha) MBP ruimte-behandeling MBP overige toepassingen
Geen resultaten