Download milieubelastingskaarten

De milieubelastingskaart geeft per gewas overzichtelijk de toegelaten gewasbeschermingsmiddelen, de adviesdosering en de bijbehorende milieubelasting weer. De kaarten zijn beschikbaar voor diverse gewassen in de akkerbouw, vollegrondsgroenteteelt, boomteelt en bollenteelt.

Milieubelastingskaarten worden niet standaard elk jaar, voor elk gewas door CLM gemaakt. Dit hangt af van de vraag naar kaarten. Hieronder kunt u de meest recente kaarten downloaden (per kaart staat het jaartal genoemd).

 

Fruitteelt

Grasland

Akkerbouw

Vollegrondsgroenten

Bloembollen

Boomteelt