Achtergrondnotitie over de methodiek van de milieumeetlat beschikbaar

Voorkaft CLM-rapport 1007: Achtergrondnotitie Milieumeetlat

De methodiek van de milieumeetlat voor bestrijdingsmiddelen is in verschillende publicaties beschreven. De afgelopen jaren waren enkele vernieuwingen in deze methodiek noodzakelijk vanwege de complexere toelatingsbeoordelingen en het toevoegen van nieuwe criteria aan de milieumeetlat (bestuivers en bestrijders). Deze vernieuwingen zijn afgelopen jaren uitgevoerd in samenspraak met wetenschappers en adviseurs en op productniveau regelmatig toegelicht aan diverse stakeholders. De vernieuwingen waren echter nog niet in detail beschreven in externe publicaties. Deze achtergrondnotitie geeft inzicht in (de vernieuwing van) de methodiek van de milieumeetlat, waarmee de achtergronden van de methode weer in één document voor iedereen inzichtelijk zijn.

Ga terug