Nieuwe middelen in CLM-Milieumeetlat voor bestrijdingsmiddelen

De Milieumeetlat is geactualiseerd: nieuw toegelaten middelen zijn toegevoegd en informatie over het risico van middelen voor bijen is aangevuld. De meeste nieuwe middelen hebben een beperkte milieubelasting en passen goed in de geïntegreerde gewasbescherming.

 

Nieuw in de Milieumeetlat
Nieuwe fungiciden zoals Vertisan en Treoris met toepassing in de granen tegen roest en Fontelis in appel, peer en vruchtbomen tegen echte meeldauw en schurft zijn opgenomen in de Milieumeetlat. Deze middelen bevatten onder andere de nieuwe werkzame stof penthiopyrad. De middelen hebben een licht verhoogde milieubelasting voor grondwater. Voor waterleven is de milieubelasting laag bij toepassing van drifreducerende maatregelen. Voor bijen vormen de middelen geen probleem.

Vergroening
Nieuwe microbiologische middelen tegen schimmels zoals Serenade hebben een lage milieubelasting. Ook het microbiologische rupsenmiddel Turex kent een nieuwe toelating. Ook dit middel heeft een lage milieubelasting. De vergroening van het middelenpakket gaat langzaam maar zeker verder.

Keuze van het minst milieubelastende middel
Met de actualisatie is de Milieumeetlat helemaal up-to-date voor het nieuwe gewasbeschermingsseizoen. Alle middelen die het Ctgb (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) de afgelopen maanden heeft toegelaten zijn opgenomen. Met de Milieumeetlat kunnen telers en adviseurs middelen vergelijken op milieubelasting voor waterleven, bodemleven, uitspoeling naar grondwater en schadelijkheid voor nuttige organismen zoals bijen. Op deze manier kan de gebruiker kiezen voor een middel met lage milieubelasting.

Meer informatie
Bekijk ook de nieuwe animatie over het gebruik van de milieumeetlat op de homepage


Bij vragen:
Peter Leendertse, CLM
0345-470751

Ga terug