Nieuwe kaarten bieden hulp bij kiezen van gewasbeschermingsmiddelen

De eerste geactualiseerde milieubelastingskaarten voor 2022 zijn beschikbaar. Deze kaarten bieden handvatten voor de te gebruiken gewasbeschermingsmiddelen per teelt en geven de daar bijhorende belasting van het milieu weer. Van de kaarten zaaiuien, pootaardappelen en tulpen staat inmiddels de versie van 2022 online. De kaarten voor deze en vele andere gewassen zijn gratis te downloaden op milieumeetlat.nl.

Lees meer...

Geactualiseerde milieumeetlat 2021 nu beschikbaar

De jaarlijkse update van de CLM-milieumeetlat is uitgevoerd en wederom klaar voor gebruik door telers en adviseurs en voor toepassing in informatiesystemen. De milieumeetlat kan geraadpleegd worden op www.milieumeetlat.nl. De vernieuwde milieubelastingskaarten kunnen hier ook gedownload worden.

Lees meer...

Nieuwe milieubelastingskaart Hardfruitteelt helpt om slimmer te spuiten

In opdracht van enkele waterschappen heeft CLM een actuele milieubelastingskaart ontwikkeld voor de appel- en perenteelt. De kaart laat in een oogopslag zien wat de milieubelasting van de gewasbeschermingsmiddelen is. Door slim te kiezen kan de relatief hoge milieubelasting van fruitteelt beperkt worden.

Lees meer...

De CLM-Milieumeetlat klaar voor het nieuwe groeiseizoen!

De Milieumeetlat heeft haar jaarlijkse update ondergaan. Nieuwe door het Ctgb toegelaten gewasbeschermingsmiddelen zijn toegevoegd. Opvallend is dat er dit jaar veel ‘groene’ middelen (van natuurlijke oorsprong) geregistreerd zijn. Dit betreft met name micro-organismen zoals Bacillus en Trichoderma stammen. Ook van deze middelen stelt CLM de milieubelasting vast. De meeste van de nieuwe, ‘groene’ middelen hebben een lage milieubelasting.

Lees meer...

Voorkaft CLM-rapport 1007: Achtergrondnotitie Milieumeetlat

Achtergrondnotitie over de methodiek van de milieumeetlat beschikbaar

De methodiek van de milieumeetlat voor bestrijdingsmiddelen is in verschillende publicaties beschreven. De afgelopen jaren waren enkele vernieuwingen in deze methodiek noodzakelijk vanwege de complexere toelatingsbeoordelingen en het toevoegen van nieuwe criteria aan de milieumeetlat (bestuivers en bestrijders).

Lees meer...